Historien om Betsy

18 April 2010 by Gerrit de Heus  
Plassert i Betsy

På seksti- og syttitallet var det vanlig å døpe bilene med fine navn. Det gjorde Jan Sunlay , en av de første sjåførene hos STIES. Jans far designet og lagde to fine navneskilt til begge sider av hans Scania-Vabis LS-75. I mange år var navneskiltene med som en maskot på Jans reiser.

imm015Betsy ble renovert I Danmark og kjørt til Kiel. imm0092morten-gran-met-betsy-op-assenSom en nostalgisk handlig ble den kjørt om bord i fergen Prinsesse Ragnhild av Kaptein Halvorsen, slik han vanligvis gjorde når mannskapet måtte kjøre ut biler selv. Betsy ble hentet av 30 sjåfører, oud-chauffeurs-met-betsy-in-kieltidligere ansatte, – også Jan Sunlay deltok her – som meg selv, Gerrit de heus og min fetter Gerrit.

Se også The Old Days for mer his tor ie om Betsy. Etter år med oppbevaring har navneskiltene funnet en ny plass på veteranbilen til Stiftelsen Sties Venner, under ledelse av Morten Gran. Den renoverte Scanai-Vabis, Betsy, har vært vist frem på mange lastebilutstillinger. Ikke bare i Norge, men også i Sverige, Danmark og Holland.

Comments

We would appreciate it if you could leave a message.